Vår inriktning

Varje människa vill kunna klara sig själv utan att ligga någon annan till last. För många är det inte möjligt, krafterna räcker inte till de dagliga rutinerna. Vår målsättning är att kunna hjälpa människor till att vara mindre beroende av hjälp från hemvården och närstående.
Vår strategi

Vi har som mål att finna den bästa lösningen för varje vårdbehov. Vi går noga igenom vilka rutiner som är väsentliga och resultatet av vår utredning ligger till grund för vårt förslag.
Våra metoder

I centrum för våra lösningar finns en ”dator på hjul” som är speciellt utrustad för att bistå hjälpbehövande. Hur datorn skall arbeta beslutas gemensamt av vårdtagaren och dennes närstående i samråd med vården. Arbetssättet dokumenteras och vi ställer in datorn att arbeta enligt de förutsättningar som vi gemensamt bestämt.
Resultat

Att inte klara sina dagliga rutiner kan vara frustrerande för både vårdtagaren och de anhöriga vilket vi är väl medvetna om. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt arbetar vi i den takt och med de metoder som är lämpliga i varje enskilt fall, såväl i utredningsfasen som vid installationen.