Gör livet lättare och bättre för människor i hemtjänst och vård

Våra mobila telehjälpmedel med bildtelefoni ger vårdtagare i hemtjänsten och hemsjukvården ökad livskvalitet samtidigt som kommunernas kostnader minskar.Uppmuntran
Social samvaro
Sociala nätverk
Påminnelser
Tillsyn dagtid
Tillsyn nattetid
Svar på larm
Meddelanden till vårdtagare med annat modersmål
Kontakt med kommunens sköterskor
Kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kontakt med läkare i primärsjukvården
Kontakt med sjukhusläkare
Vårdtagaren upplever ökad trygghet